Marit Tofastrud Vestli

Marit Tofastrud Vestli                                                                             

Marit Tofastrud Vestli har vært med som lærer på Fotokurset i to år. Hun er som Svein en ivrig amatørfotograf. Marit har sett de mulighetene for fotografering som finnes i moderne mobiltelefoner og har utviklet vårt kursopplegg for dette. Marit har mange års ledererfaring fra offentlig tjeneste og hun arbeidet også mye med kursutvikling og opplæring av ansatte.