Strandsjø kompetanse

Strandsjo logo

Strandsjø kompetanse bygger videre på verdiene som ble skapt rundt Strandsjø kursgård i Hof  -midt mellom Kongsvinger og Elverum på 90-tallet.

I forberedelsene med å   få det lille bruket omformet til en kursgård, var det viktig for vertskapet  Åse og Ole Egil å finne verdigrunnlaget for bedriften. Visjonen var å skape en  møteplass for mennesker der  jordnær bygdekultur møter kreativitet, kunnskap og ny teknologi. Dette ville de oppnå ved at:

potetstileben

  • kursgården skulle speile respekt og avhengighet av vann, jord og skog som livsgrunnlag
  • gjenbruk, flerbruk, kvalitet og samarbeid skulle prege driften av kursgården
  • gjesten skulle tilbys enkel komfort, helseinspirerende mat og læringsmiljø
  • de ville formidle kunnskap om familien som første læringsarena, personlig vekst for mennesket i møte med lokalsamfunnet, det offentlige og arbeidsplassen
  • gjestene skulle gis medansvar for egen rekreasjon, læring og overføring til egen livssituasjon

Dette ble  starten på å skape noe unikt og annerledes midt i reiselivets satsing på  storgårder i Hedmark.  De største råvarene i Solør ble  til stedets merkevarer – pottiser til potetkafe og halmballer til gjestehus. Mer enn 40 ungdommer fra bygda og behandlingskollektivet like ved, fikk sommerjobb i løpet av disse årene. De lærte å lage mat fra bunnen,  omforme urter  til helsedrikk og fyre med ved i takke slik at ræsprisken ble stekt og servert gjestene.

I dag viderefører  Åse sin virksomhet gjennom  Strandsjø kompetanse. Hun har samme verdigrunnlag ; legge til rette for at mennesker skal ta noen steg mot utvikling  i samspill med andre og ressursene i omgivelsene.  Dette mener hun er like viktig både når hun arbeider med grupper for fylkesmannen, med framtidsverksted i ei grend  eller på hobbykurs i Spania.

Hun lar seg  begeistre –  av alle de gode hjelperne og vennene i Itrabo,  av kurslederne som gjør det mulig å gi disse tilbudene og ikke minst deltakerne på kursene som gir  befolkningen i Itrabo grunn til å vær stolt over byen sin.