Knut Kjeldsen

Knut

 

 

Knut Kjeldsen har hatt undervisningsansvaret for malekursene i Itrabo fra 2007- 2015  Han la et godt grunnlag før han overlot undervisningen til Vanja Madsen i 2016 på grunn av helsa. Han er fortsatt tilknyttet Strandsjø kompetanse som inspirator og initiativtaker til maletur for grupper fra 2018.

Knut har mange års deltidsstudier på blant annet Mosebekkskolen. Han har lang erfaring som kursleder og har deltatt i en rekke utstillinger over hele Østlandet. 


Her kan du lese mer om Knut:

Knuts hjemmeside
Knuts Facebookside