Åse Lund Støen

bildeÅse Lund Støen er eier og leder av Strandsjø kompetanse.

Åse er utdannet sosionom og har også studert jus, forming og leder- og kompetanseutvikling. I tillegg har hun deltidsstudium i system- og familieteori.

Hun har arbeidet som sosialleder i Åsnes kommune, vært kvinnekonsulent i Oppland Fylkeskommune og regionkonsulent i Glåmdal regionråd. Hun har en fireårsperiode som varaordfører i Åsnes kommune. Hun drev Strandsjø Kursgård sammen med mannen Ole Egil fra 1997 til 2009.

I tillegg til å drive kursgården har hun solgt sin kompetanse både på kursgården og ved oppdrag i hele Sør Norge.   Hun har spesialisert seg på på å lede grupper i metoden Framtidsverksted som er en kreativ metode som fører fram til konkrete tiltak i en bedrift, organisasjon eller grendelag. Hun har også ledet og undervist i etablerskole i Hedmark  i 10 år på oppdrag for Hedmark Fylkeskommune. I tillegg har hun utført planprosesser for private og offentlige oppdragsgivere.  Fra 2007 har hun arrangert malekurs i Itrabo (Spania) og utvidet dette til å omfatte fotokurs og mat/ kulturtilbud.

Hun tar gjerne i mot ideer og tips om nye kurs og samarbeidspartnere.

Casa Calle Carmen

Strandsjø kompetanse